65 de ani de la cel de-al treilea val de deportări în masă ale basarabenilor (31 martie - 1 aprilie 1951)

Serie PPZ0343
Data emiterii 31 Martie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 10,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală