Mărţişor – simbol al primăverii

Serie PPZ0342
Data emiterii 1 Martie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 21,00
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marcă poștală