Mărţişor – simbol al primăverii

Serie PPZ0342
Data emiterii 01 Martie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 21,00
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marcă poștală