Arcul Geodezic Struve – 200 de ani

Serie PPZ0341
Data emiterii 11 Februarie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 19,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală