Arcul Geodezic Struve – 200 de ani

Serie MP0971
Data emiterii 11 Februarie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj, ex. 50.000
Preț, MDL 5,75
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic "Prima zi"