Păsări din arealul Moldovei

Formă de emitere coliță
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Serie MP0954
Tiraj (ex.) 50.000
Preț (MDL) 5,75
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă, marcă poștală