Păsări din arealul Moldovei

Serie MP0954
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Formă de emitere coliță
Tiraj, ex. 50.000
Preț, MDL 5,75
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă, marcă poștală