Păsări din arealul Moldovei

Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Serie IM0085-0089
Preț (MDL) 55,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”, coliță