Păsări din arealul Moldovei

Serie IM0085-0089
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Preț, MDL 55,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”, coliță