Păsări din arealul Moldovei

Serie PPZ0333
Data emiterii 23 Septembrie 2015
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 300
Preț (MDL) 32,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă, coliță