Păsări din arealul Moldovei

Serie PPZ0333
Data emiterii 23 Septembrie 2015
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 32,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă, coliță