Păsări din arealul Moldovei

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Serie MP0950-0953
Tiraj MP0950-500.000, MP0951-100.000, MP0952-000953--câte 200.000
Preț (MDL) 12,70
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă