Păsări din arealul Moldovei

Serie MP0950-0953
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. MP0950-500.000, MP0951-100.000, MP0952-000953--câte 200.000
Preț, MDL 12,70
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă