Păsări din arealul Moldovei

Serie PPZ0334
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 27,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură coliță, ilustrată maximă, marcă poștală