Păsări din arealul Moldovei

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Serie PPZ0334
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 300
Preț (MDL) 27,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură coliță, ilustrată maximă, marcă poștală