Păsări din arealul Moldovei

Serie PPZ0334
Data emiterii 25 Septembrie 2015
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 300
Preț (MDL) 27,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură coliță, ilustrată maximă, marcă poștală