65 de ani de la cel de-al doilea val de deportări în masă ale basarabenilor

Serie IM0084
Data emiterii 5 Iulie 2014
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. 500
Preț, MDL 6,50
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”