65 de ani de la cel de-al doilea val de deportări în masă ale basarabenilor

Serie IM0084
Data emiterii 05 Iulie 2014
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. 500
Preț, MDL 6,50
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”