Fluturi exotici

Serie IM0080-0083
Data emiterii 5 Iulie 2013
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 400 de fiecare
Preț, MDL 24,00
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”