Fluturi exotici

Serie IM0080-0083
Data emiterii 05 Iulie 2013
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 400 de fiecare
Preț, MDL 24,00
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”