Fluturi exotici

Serie PPZ0289-0289a
Data emiterii 5 Iulie 2013
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 200+200
Preț, MDL stoc epuizat
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă