Fluturi exotici

Serie PPZ0289-0289a
Data emiterii 05 Iulie 2013
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 200+200
Preț (MDL) --
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă