Personalități ilustre. Adrian Păunescu.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 20 Iulie 2013
Serie PPZ0290
Preț (MDL) 7,50