Personalități ilustre. Adrian Păunescu.

Serie PPZ0290
Data emiterii 20 Iulie 2013
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 7,50