Personalități ilustre. Anton Crihan.

Serie PPZ0291
Data emiterii 20 Iulie 2013
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 7,50