Personalități ilustre. Ion Bass și Angela Păduraru.