Grădina Zoologică din Chișinău

Serie IM0077-0079
Data emiterii 18 Mai 2013
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 400 de fiecare
Preț, MDL 21,25
Machetator Vitalie Roșca
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”, coliță