Rase de porumbei

Serie IM0073-0076
Data emiterii 21 Iunie 2012
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj câte 600 de fiecare
Preț (MDL) 21,50
Machetator Nicolae Luca
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”