Grădina Zoologică din Chișinău

Serie PPZ0286
Data emiterii 18 Mai 2013
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 300
Preț (MDL) 9,50
Machetator Vitalie Roșca
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă