65 de ani de la cel de-al doilea val de deportări în masă ale basarabenilor

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 05 Iulie 2014
Serie PPZ0312
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 300
Preț (MDL) 7,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă