65 de ani de la cel de-al doilea val de deportări în masă ale basarabenilor

Serie PPZ0312
Data emiterii 5 Iulie 2014
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 7,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă