65 de ani de la cel de-al doilea val de deportări în masă ale basarabenilor

Serie MP0902
Data emiterii 5 Iulie 2014
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46.00 x 27,50
Tiraj, ex. 500.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă