65 de ani de la cel de-al doilea val de deportări în masă ale basarabenilor

Serie MP0902
Data emiterii 05 Iulie 2014
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 46.00 x 27,50
Tiraj 500.000
Preț (MDL) 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”, ilustrată maximă