Personalități ilustre. Mihai Eminescu și Ion Creangă. 125 de ani de la trecerea în eternitate.