Donează sânge – dăruieşte viaţă!

Serie MP0970
Data emiterii 2 Februarie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. 400.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Maria Maximenco
Legătură plic ”Prima zi”