Donează sânge – dăruieşte viaţă!

Serie MP0970
Data emiterii 02 Februarie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Tiraj 400.000
Preț (MDL) 1,75
Machetator Maria Maximenco
Legătură plic ”Prima zi”