Donează sânge – dăruieşte viaţă!

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Data emiterii 02 Februarie 2016
Serie MP0970
Tiraj (ex.) 400.000
Preț (MDL) 1,75
Machetator Maria Maximenco
Legătură plic ”Prima zi”