Mărţişor – simbol al primăverii

Serie MP0972-0973
Data emiterii 1 Martie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci și 1 vinietă
Tiraj, ex. 200.000
Preț, MDL 6,95
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură plic "Prima zi"