Mărţişor – simbol al primăverii

Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci și 1 vinietă
Data emiterii 01 Martie 2016
Serie MP0972-0973
Tiraj 200.000
Preț (MDL) 6,95
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură plic "Prima zi"