Mănăstirea Putna – 550 de ani

Serie MP0994
Data emiterii 2 Iulie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj, ex. 83.340
Preț, MDL 5,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”