Mănăstirea Putna – 550 de ani

Serie MP0994
Data emiterii 02 Iulie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj 83.340
Preț (MDL) 5,75
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”