Mănăstirea Putna – 550 de ani

Serie PPZ0351
Data emiterii 02 Iulie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 19,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marсă poștală