Personalități ilustre

Serie PPZ0350
Data emiterii 29 Iunie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 32,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marсă poștală