Personalități ilustre

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 29 Iunie 2016
Serie PPZ0350
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 200
Preț (MDL) 32,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marсă poștală