Personalități ilustre

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Data emiterii 29 Iunie 2016
Serie MP0990-0993
Tiraj (MP0990-0993) x 300.000; MP0991 x 200.000; MP0992 x 100.000
Preț (MDL) 9,90
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”