Personalități ilustre

Serie MP0990-0993
Data emiterii 29 Iunie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. (MP0990-0993) x 300.000; MP0991 x 200.000; MP0992 x 100.000
Preț, MDL 9,90
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”