Sărbători creştine şi tradiţii populare. Duminica Mare.

Serie MP0989
Data emiterii 19 Iunie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. 200.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Elena Karachentseva
Legătură plic ”Prima zi”

Marca reprezintă sărbătoarea creştină Duminica Mare din seria de mărci poştale „Sărbători creştine şi tradiţii populare”. Pentru biserica creştină Duminica Mare înseamnă Pogorîrea Sfîntului Duh, eveniment care a avut loc la cincizeci de zile după Paşti.

Un semn distinctiv al Duminicii Mari este împodobirea cu ramuri verzi de nuc, tei sau salcie a stîlpilor de la porţi, uşilor şi ferestrelor. În această zi, se mai păstrează tradiţia ca florile de corovatic să fie aşternute în toată casa. Împodobirea gospodăriilor cu frunzari simbolizează atît fertilitatea plantelor, cît şi protejează vatra satului şi a fiecărei gospodării în parte contra Rusaliilor.

Pînă în prezent a ajuns obiceiul ca la o săptămînă după Duminica Mare, gospodarii să scoată  toţi frunzarii şi iarba din case ducîndu-le la rîu sau la fîntînă pentru a fi udate dimineaţa pînă la răsăritul soarelui.