WWF. Flora protejată. Săbiuţă. (Gladiolus imbricatus).

Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci (câte 2 blocuri de 4 mărci poştale)
Data emiterii 27 Mai 2016
Serie MP0985-0988
Tiraj 100.000 + 100.000 + 100.000 + 100.000
Preț (MDL) 44.00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”
Prezenta emisiune include patru mărci poştale cu valorile nominale de 11 L, care ilustrează specia de plante pe cale de dispariţie - Săbiuţa (Gladiolus imbricatus). 
 
Este o plantă perenă de 30-60 cm, care înfloreşte în luna iulie şi este inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova. A fost semnalată în regiunea de nord a ţării, fiind cultivată şi în Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
 
Pe mărcile poştale este imprimat Logoul Panda - logou oficial al Fondului Mondial pentru Natură (WWF).