WWF. Flora protejată. Săbiuţă. (Gladiolus imbricatus).

Serie MP0985-0988
Data emiterii 27 Mai 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (câte 2 blocuri cu 4 mărci) mărci
Tiraj, ex. 100.000 + 100.000 + 100.000 + 100.000
Preț, MDL 44.00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”
Prezenta emisiune include patru mărci poştale cu valorile nominale de 11 L, care ilustrează specia de plante pe cale de dispariţie - Săbiuţa (Gladiolus imbricatus). 
 
Este o plantă perenă de 30-60 cm, care înfloreşte în luna iulie şi este inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova. A fost semnalată în regiunea de nord a ţării, fiind cultivată şi în Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
 
Pe mărcile poştale este imprimat Logoul Panda - logou oficial al Fondului Mondial pentru Natură (WWF).