Sărbători creştine şi tradiţii populare. Floriile.

Serie MP0984
Data emiterii 24 Aprilie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. 200.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Elena Karachentseva
Legătură plic ”Prima zi”