Flori de câmp

Serie MP0978-0983
Data emiterii 15 Aprilie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj, ex. 75.000
Preț, MDL 11.35
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”