Flori de câmp

Serie MP0978-0983
Data emiterii 15 Aprilie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj 75.000
Preț (MDL) 11.35
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”