Flori de câmp

Serie PPZ0346
Data emiterii 15 Aprilie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 36,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marсă poștală, coală mică cu 6 mărci