Flori de câmp

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 15 Aprilie 2016
Serie PPZ0346
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 36,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marсă poștală, coală mică cu 6 mărci