WWF. Flora protejată. Săbiuţă. (Gladiolus imbricatus).

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 27 Mai 2016
Serie PPZ0348
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 76,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marсă poștală