WWF. Flora protejată. Săbiuţă. (Gladiolus imbricatus).

Serie PPZ0348
Data emiterii 27 Mai 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 76,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marсă poștală