Sărbători creştine şi tradiţii populare. Duminica Mare.

Serie PPZ0349
Data emiterii 19 Iunie 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 12,00
Machetator Elena Karachentseva
Legătură marсă poștală