Sărbători creştine şi tradiţii populare. Sînzienele.

Serie MP0995
Data emiterii 7 Iulie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. 200.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Elena Karachentseva
Legătură plic ”Prima zi”