Sărbători creştine şi tradiţii populare. Sînzienele.

Serie MP0995
Data emiterii 07 Iulie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Tiraj, ex. 200.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Elena Karachentseva
Legătură plic ”Prima zi”