A XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de Vară. Rio de Janeiro, Brazilia 2016.

Serie MP0996-0997
Data emiterii 25 Iulie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. MP0996 - 140.000; MP0997 - 60.000
Preț, MDL 21,25
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”