A XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de Vară. Rio de Janeiro, Brazilia 2016.

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Data emiterii 25 Iulie 2016
Serie MP0996-0997
Tiraj MP0996 - 140.000; MP0997 - 60.000
Preț (MDL) 21,25
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”