A XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de Vară. Rio de Janeiro, Brazilia 2016.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 25 Iulie 2016
Serie PPZ0353
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 41,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marсă poștală