25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova

Serie PPZ0354
Data emiterii 27 August 2016
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 220 x 110
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 41,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marсă poștală