25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 27 August 2016
Serie PPZ0354
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 400
Preț (MDL) 41,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marсă poștală