25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova

Serie MP0998 -1000
Data emiterii 27 August 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj, ex. 50.000 + 50.000 + 50.000
Preț, MDL 18,50
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”