25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 27 August 2016
Serie MP0998 -1000
Tiraj 50.000 + 50.000 + 50.000
Preț (MDL) 18,50
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”