Europa 2018. Poduri.

Serie MP1058-1059
Data emiterii 08 Februarie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 2 coli mici cu câte 4 mărci poștale (4 x 5,7L; 4 x 11,00L)
Format coală mică, mm 130,00 x 80,50
Tiraj coală mică, ex. Tip I: 4000 + 4000 | Tip II: 4000 + 4000
Tiraj carnet, ex. Tip I: 4000 | Tip II: 4000
Preț carnet cu coală mică, MDL 70,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”