Arbori

Serie MP1060-1063
Data emiterii 01 Martie 2018
Formă de emitere coală mică
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 27,40
Coală mică 8 (4 x 2) mărci - (2 serii)
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, plic prima zi