Arbori

Formă de emitere coală mică
Data emiterii 01 Martie 2018
Serie MP1060-1063
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 27,40
Coală mică 8 (4 x 2) mărci - (2 serii)
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, plic prima zi