Arbori

Serie MP1060-1063
Data emiterii 1 Martie 2018
Formă de emitere coală mică
Coală mică 8 (4x2) mărci - (2 serii)
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 27,40
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală, plic prima zi