Arbori

Serie MP1060-1063
Data emiterii 1 Martie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Coală mică 8 (4x2) mărci - (2 serii)
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 4 x 100.000
Preț, MDL 13,70
Tiraj coală mică, ex. 10.000
Preț coală mică, MDL 27,40
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”