Arbori

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 01 Martie 2018
Serie MP1060-1063
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj (ex.) 4 x 100.000
Preț (MDL) 13,70
Coală 10 mărci (5x2)
Coală mică 8 (4 x 2) mărci - (2 serii)
Tiraj coală mică (ex.) 10.000
Preț coală mică (MDL) 27,40
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”