Faună din Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească”

Serie MP1064-1067
Data emiterii 29 Martie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50
Tiraj, ex. 4 x 162.000
Preț, MDL 12,70
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”