Faună din Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească”

Serie MP1064-1068
Data emiterii 29 Martie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj 4 x 162.000
Preț (MDL) 12,70
Preț coliță (MDL) 9,50
Tiraj coliță (ex.) 48.000
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”