Faună din Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească”

Serie MP1068
Data emiterii 29 Martie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj, ex. 48.000
Preț, MDL 9,50 L
Machetator Vladimir Melnic
Legătură plic ”Prima zi”