Lunile anului în tradiția populară (II)

Serie MP1069-1071
Data emiterii 13 Aprilie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coliță coliță cu 3 mărci și 1 vinietă
Format, mm 34,00 x 34,00
Format coliță, mm 102 x 85
Preț, MDL 17,25
Tiraj coliță, ex. 55.000
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”