Lunile anului în tradiția populară (II)

Serie PPZ0382
Data emiterii 13 Aprilie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 220 x 110
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 36,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 374, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală