Etnii din Republica Moldova. Romi.

Serie PPZ0383
Data emiterii 20 Aprilie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 12,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 375, neagră
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală