Invenții și descoperiri care au schimbat lumea

Serie PPZ0384
Data emiterii 3 Mai 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 33,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 376, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală