Invenții și descoperiri care au schimbat lumea

Serie PPZ0384
Data emiterii 03 Mai 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 33,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 376, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală