Invenții și descoperiri care au schimbat lumea

Serie MP1073-1074
Data emiterii 3 Mai 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50
Tiraj, ex. 5,75 L – 100 000; 9,50 L – 50 000
Preț, MDL 15,25
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”