Invenții și descoperiri care au schimbat lumea

Serie MP1073-1074
Data emiterii 03 Mai 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj 5,75 L – 100 000; 9,50 L – 50 000
Preț (MDL) 15,25
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”