Faună din Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească”

Serie PPZ0381
Data emiterii 29 Martie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300 ex.
Preț, MDL 26,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 373, neagră
Machetator Vladimir Melnic
Legătură coliță